Skip to content Skip to footer

Όροι Χρήσης

 • ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΑΣ  ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ.  ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ. 
 • Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΣΕ ΣΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΕΦΟΣΟΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ. 
 • ΕΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΤΟΤΕ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΗΣ. 
 • ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ή ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ, ΔΗΛΩΝΕΤΕ ΟΤΙ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΣΑΣ, ΟΠΩΣ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ. 
 1. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΤΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Η ιστοσελίδα παρέχεται από την/τον {Μ ΡΕΙΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε}  και διατίθεται τόσο σε νομικά πρόσωπα όσο και σε φυσικά πρόσωπα άνω των 16 ετών, τα οποία μπορούν να συνάψουν νομικά δεσμευτικές συμφωνίες στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας. Εάν δεν καλύπτετε τις προϋποθέσεις, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα.

 1. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Η/Ο { Μ ΡΕΙΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε}  έχει το δικαίωμα να αναθεωρεί και να ενημερώνει τους παρόντες Όρους χρήσης οποιαδήποτε στιγμή.  Η από μέρους σας συνέχιση της χρήσης της Ιστοσελίδας μετά από την πραγματοποίηση οποιασδήποτε αλλαγής σε αυτούς τους Όρους χρήσης σημαίνει ότι αποδέχεστε αυτές τις αλλαγές. Κάθε στοιχείο της Ιστοσελίδας μπορεί να τροποποιηθεί, να συμπληρωθεί, να διαγραφεί ή να ενημερωθεί χωρίς προειδοποίηση, κατά την απόλυτη κρίση της/του { Μ ΡΕΙΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε}. 

 1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της/του {Μ ΡΕΙΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε} διέπει τη χρήση των πληροφοριών που συλλέγονται ή παρέχονται από εσάς στην Ιστοσελίδα. Για να λάβετε γνώση της Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της/του {Μ ΡΕΙΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε} πατήστε το σχετικό σύνδεσμο στην ιστοσελίδα.

 1. ΑΔΕΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, διαγραμμάτων, εικόνων, υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. 

Ως εκ τούτου, η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, λήψη, μετάφραση και τροποποίηση κάθε μέρους της ιστοσελίδας απαγορεύεται ρητά και με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη συναίνεση της/του {Μ ΡΕΙΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε}. Τα εγγεγραμμένα σήματα και ονόματα που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ιστοσελίδα είναι σήματα κατατεθέντα και προστατεύονται από τις προαναφερόμενες διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Κατ’ εξαίρεση, επιμέρους τμήματα του περιεχομένου της ιστοσελίδας μπορεί να αποθηκευτούν ή να αντιγραφούν σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, αυστηρά για προσωπική χρήση χωρίς την πρόθεση για εμπορική εκμετάλλευση. Σε περίπτωση αποθήκευσης ή αντιγραφής περιεχομένου από την ιστοσελίδα θα πρέπει να αναφέρεται ως πηγή προέλευσης, αν και αυτό σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγεται την παραχώρηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Ορισμένα στοιχεία που περιέχονται στην ιστοσελίδα και προέρχονται από άλλους φορείς, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία των φορέων προέλευσης.

 1. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Πλέον των άλλων περιορισμών που ορίζονται στους παρόντες Όρους Χρήσης, συμφωνείτε με τα ακόλουθα:

 1. Δεν θα προβαίνετε σε απόκρυψη της προέλευσης πληροφοριών που μεταδίδονται μέσω της Ιστοσελίδας
 2. Δεν θα παρέχετε ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες μέσω της Ιστοσελίδας
 3. Δεν θα συνδέεστε και δεν θα χρησιμοποιείτε υπηρεσίες, πληροφορίες, εφαρμογές κλπ που διατίθεται μέσω της Ιστοσελίδας με τρόπο που δεν επιτρέπεται ρητά από την/τον {Μ ΡΕΙΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε}
 4. Δεν θα εισάγετε/φορτώνετε στην ιστοσελίδα στοιχεία που περιέχουν ιούς, Trojan horses, worms, time bombs ή άλλες ρουτίνες προγραμματισμού υπολογιστών που έχουν σκοπό την πρόκληση ζημιών, την παρεμβολή, την υποκλοπή ή την κατάληψη οποιουδήποτε συστήματος, της Ιστοσελίδας ή των Πληροφοριών ή που παραβιάζουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας άλλων.
 5. ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

α) Εξωτερικές συνδέσεις. Η Ιστοσελίδα ενδέχεται να περιέχει συνδέσεις προς ιστοσελίδες και πόρους τρίτων (συνδεδεμένες τοποθεσίες). Οι συνδεδεμένες αυτές τοποθεσίες παρέχονται μόνο για την ευκολία σας και όχι ως τοποθεσίες, των οποίων το περιεχόμενο φέρει την έγκριση της/του {Μ ΡΕΙΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε}. Η/Ο {Μ ΡΕΙΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε} δεν παρέχει υποσχέσεις ή εγγυήσεις όσον αφορά στην ορθότητα, την ακρίβεια, την απόδοση ή την ποιότητα οποιουδήποτε περιεχομένου, λογισμικού, υπηρεσίας ή εφαρμογής υπάρχει σε οποιαδήποτε συνδεδεμένη τοποθεσία. Η/Ο {Μ ΡΕΙΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε}δεν είναι υπεύθυνη/ος για τη διαθεσιμότητα των συνδεδεμένων τοποθεσιών ή του περιεχομένου ή των δραστηριοτήτων αυτών των τοποθεσιών. Εάν αποφασίσετε την είσοδο σε συνδεδεμένες τοποθεσίες, αυτό γίνεται με δική σας ευθύνη και δικό σας κίνδυνο. Επιπλέον, η χρήση των συνδεδεμένων τοποθεσιών υπόκειται στις πολιτικές, τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν, συμπεριλαμβανόμενης, αλλά όχι περιοριστικά, της πολιτικής απορρήτου της συνδεδεμένης τοποθεσίας.

(β) Εσωτερικές συνδέσεις. Η σύνδεση προς οποιαδήποτε σελίδα της Ιστοσελίδας άλλη εκτός από την {Μ ΡΕΙΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε} μέσω σύνδεσης απλού κειμένου απαγορεύεται αυστηρά εάν δεν υπάρχει ξεχωριστό συμφωνητικό σύνδεσης με την/τον {Μ ΡΕΙΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε}. Κάθε ιστοσελίδα ή άλλη συσκευή που παρέχει σύνδεση προς την τοποθεσία {ιστοσελίδα επιχείρησης-φορέα} ή οποιαδήποτε σελίδα είναι διαθέσιμη εντός αυτής, δεν επιτρέπεται (α) να αναπαράγει το Περιεχόμενο, (β) να χρησιμοποιεί περιβάλλον προγράμματος περιήγησης ή περιθωρίου γύρω από το Περιεχόμενο, (γ) να υπονοεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι ο/η {Μ ΡΕΙΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε} την εγκρίνει, (δ) να παρερμηνεύει οποιαδήποτε κατάσταση, συμπεριλαμβανόμενης της σχέσης της με την/τον {Μ ΡΕΙΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε}, (ε) να παρουσιάζει ψευδείς πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες της/του {Μ ΡΕΙΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε}, και (στ) να χρησιμοποιεί οποιοδήποτε λογότυπο ή σήμα της/του {Μ ΡΕΙΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε} χωρίς προηγούμενη ρητή γραπτή άδεια της/του {Μ ΡΕΙΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε}.

 1. ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Συμφωνείτε ότι η/ο {Μ ΡΕΙΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε}, κατά την απόλυτη κρίση της, δικαιούται να τερματίσει ή να αναστείλει τη χρήση της ιστοσελίδας, του περιεχομένου ή/και των πληροφοριών της από εσάς, οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, ή και χωρίς αιτιολογία, ακόμη και αν η πρόσβαση και η χρήση συνεχίσει να επιτρέπεται σε άλλους.  Με την εν λόγω αναστολή ή τον τερματισμό της χρήσης, υποχρεούστε (α) να διακόψετε αμέσως τη χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών, και (β) να καταστρέψετε οποιοδήποτε αντίγραφο τμήματος του περιεχομένου έχετε δημιουργήσει.   Η πρόσβαση σας στην ιστοσελίδα, στις Πληροφορίες ή στις Υπηρεσίες μετά από τον τερματισμό, την αναστολή ή τη διακοπή κατά τα ανωτέρω, συνιστά πράξη παράνομης εισόδου.  Επιπλέον, συμφωνείτε ότι η/ο {Μ ΡΕΙΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε} δεν ευθύνεται έναντι υμών ή έναντι οποιουδήποτε τρίτου για οποιονδήποτε τερματισμό ή αναστολή της πρόσβασής σας στην ιστοσελίδα, τις Πληροφορίες ή/και τις Υπηρεσίες.

 1. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΩΝ

Η/Ο {Μ ΡΕΙΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε} καταβάλλει τη μεγαλύτερη δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες της ιστοσελίδας και το περιεχόμενο της στο σύνολό του είναι ακριβείς, σαφείς, έγκυρες, πλήρεις, σωστές και διαθέσιμες. 

Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη της/του {Μ ΡΕΙΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε} για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στο κοινό εξ αφορμής αυτής της χρήσης της ιστοσελίδας {Μ ΡΕΙΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε}.

 1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ 

Ο επισκέπτης της ιστοσελίδας {Μ ΡΕΙΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε}   υποχρεούται να συμμορφωθεί με τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες. Επιπλέον, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου του Δικτύου. Ο επισκέπτης αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιασδήποτε μορφής ζημία που προκλήθηκε στην ιστοσελίδα από τον επισκέπτη λόγω ακατάλληλων ενεργειών του. Σε περίπτωση άσκησης οποιαδήποτε αγωγής, αξίωσης, διοικητικής ή δικαστικής κατά της ιστοσελίδας, λόγω οποιασδήποτε μορφής παράβαση του, ο τελευταίος αναλαμβάνει την υποχρέωση αφενός να παρέμβει στη σχετική δικαστική διαδικασία και αφετέρου να αποζημιώσει την ιστοσελίδα στην περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης.

 1. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Η παρούσα σύμβαση χρήσης διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού και Διεθνούς Δικαίου, καθώς και τις οδηγίες και Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου. Ερμηνεύεται βάσει των κανόνων καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Στην περίπτωση που κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές προκύπτουσες από την παρούσα είναι τα Δικαστήρια {Καρπάθου ή /12νήσου}.

Αν διαπιστώσετε οποιαδήποτε προβλήματα στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας, παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με την/τον  {Μ ΡΕΙΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε} στο τηλ. {+30 22450 23600 ή στο email: {email info@karpathostravel.com}

11. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ

– Θα πρέπει να προπληρώσετε τη συνολική τιμή της κράτησης εντός 48 ωρών πριν την πραγματοποίηση των εκδρομών – δραστηριοτήτων που επιθυμείτε.

– Ακυρώστε την κράτησή σας  24 ώρες νωρίτερα και δεν θα υπάρχει χρέωση, θα σας επιστραφεί ολοκληρο το ποσο. 

– Σε περίπτωση που τα ταξιδιωτικά σας σχέδια αλλάξουν και θέλετε να κάνετε αλλαγές στην κράτησή σας, ισχύουν οι κανονικοί όροι της κράτησης και μπορεί να μη δικαιούστε επιστροφή χρημάτων.

– Αν δεν εμφανιστείτε στο σημείο αναχώρησης και δεν έχετε ακυρώσει την κράτησή σας, το Karpathos travel θα σας χρεώσει το συνολικό ποσό της κράτησης. 

– Αν για λογους ασθενειας δεν μπορέσετε τελευταία στιγμή να συμμετέχετε, θα  σας επιστραφεί ολόκληρο το ποσό, εφόσον υπάρχει  βεβαίωση ιατρού.

– Σας συμβουλεύουμε να παρακολουθήσετε προσεκτικά τις ταξιδιωτικές οδηγίες των τοπικών αρχών και των φορέων υγείας. 

– Εάν δεν πραγματοποιησουμε την δραστηριότητα – εκδρομή για λόγους ανωτέρας βίας έχουμε  το δικαίωμα να ακυρώσουμε την κράτηση και να την μεταφέρουμε σε άλλη ημερομηνία ή να σας επιστρέψουμε τα χρήματα σας.

– Οι δραστηριότητες – εκδρομές είναι στα Αγγλικά.

– Αλλαγή στα pick up times μπορούν να γίνουν και θα ενημερωθείτε το αργότερο έως το προηγούμενο απόγευμα (12 ώρες πριν) με ειδοποίηση στην ρεσεψιόν του ξενοδοχείου σας ή στο προσωπικό σας ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή στο κινητό σας.

– Πιθανόν να υπάρχουν ακυρώσεις λόγω καιρού στις δραστηριότητες – εκδρομές με το καραβάκι.

– Έχουμε το δικαίωμα να αλλάξουμε το όχημα της μεταφοράς σας και το καραβάκι σας εάν χρειαστεί.

– Το Karpathos Travel δεν φερει καμια ευθύνη σωματικών βλαβών σε περίπτωση ατυχήματος, τραυματισμών ή δηλητηρίασης κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων-εκδρομών στη φύση, στη θαλασσα ή την στεριά.

– To κάπνισμα όπως και τα ηλεκτρονικά τσιγάρα απαγορεύονται βάσει νόμου σε κλειστούς χώρους. 

– Τα κατοικίδια επιτρέπονται μόνο κατόπιν συνεννόησης με το Karpathos travel.